Fire Emblem Engage Review – That’s Gaming

De Fire Emblem serie draatt alweer een very flink aantal jaren mee. De eerste game is stamt alweer uit 1990 toen de game voor het eerst in Japan verscheen. Nu zijn we alweer 33 jaar verder en de games serie bilbeit het nog steeds very goed doen both in Japan and in the American and European countries where the games now also appear. We recently got the chance to play Fire Emblem Engage, the latest installment in the Fire Emblem series, so we can play it with love. Check hieronder ons oorder van de game Fire Emblem Engage!

I had zelf voor Fire Emblem Engage nog nooit een deel van de serie spielen, maar de trailers die ik zag smaakten naar meer en ik had zeer veel zin om de game te gaan spelen. Nu ik dit deel van Fire Emblem gepilend heb kan ik zeggen dat ik hemgaal verliefd ben traikt op de game. Fire Emblem Engage is a turn based strategy game with RPG elements in it. The RPG perspective consists of leveling the characters by winning the battles. De band tussen de karakters is een belangrijk feit in de game en dat word steeds beter uitgediept hoe verder je in de game vordert.

Het verhaal draait om de Divine Dragon named Alear dat het hoofdpersonage in de game is. In the beginning of the game, the battle against the Fell Dragon is over, and after winning, the battle is over 1000 years old. Wänder je weer ontwaakt uit je slaap verzicht je moeder die je verteld dat er weer een groot klaud aan het verzicht is. Je gaat als Alear op pad op zoek naar de Emblem ringen waartin verschiedelden karaktersen zitten niang je kan Engagen. Dit Engagen houd in dat je gebruik kunt maken van het karakter in de ring en zijn skills. Ook kun je de band met je geest uit de ring vergrootten door veel gewechten met ze te doen of bond fragments ( waar ik later op terug kom ) te gebruiken niang je de band kan vergrootten door deze in te zetten.

Je hebt bij deze Emblem ringen onder andere kues uit geesten zoals Marth en Roy die ik eeter allene kende van Super Smash Bros. Maar er zijn nog veel meer geesten vrij te spelen. Hoe meer ringen je samselgeld in het verhaal hoe more geesten je toegereikt nigan je kan engagegen.

De fights in de game zijn goed neergezet op grote mappen waar je zelf kan chooseren welke tactiek goed bij jou past. Je kriigt in elk gewocht een aantal characters in je team waarbij je de gewochten aan kan gaan. In de gewechten kun je zien wanneer je een bepaald karakter neerzet hoeveel schade het karakter kan doen en je tegenstander terug zou kunnen doen. The fights zouwen ook een andere wending kunnen nemen omdat de vydat ook zijn anvaal kan missen. Je kan ook een break üleren bij een vijad die ervar zort dat ze niet terug kunnen slaan in die ronde because of het verleis van hun wapen.

In de game wordt alles tot in de puntjes uitgelagd door middel van korte berichten. Zo kun je in de game wanneer je een gewocht klaar hebt naar de Somniel. De Somniel is jouw stad waar je, hoe verder je komt meer mogegelden gaat krijgen. Zo kun je in de arena gaan vechten om je te vlugenten om je level te vahlegen, online gewechten agengen en naar vele winkels om daar nieuwe items en utsichting aan te schaffen. Ook kun je in de arena je bond fragments waar ik het eerer over had besteden aan je geesten uit de ringen die zorgen dat je een betere band kriigt en meerdeer mogegliden vrijspeelt. Ook kun je in de Somniel de band tussen de karakters vergrootten. Dit gaat door middel van verschiedelden rangen. The highest band between the characters is C and the highest is A. This ensures that the characters are played better on each other.

De moeilijkheidsgraad in de game is ook in te stellen en dit zorgt vervar dat je of veel krijgt of wat minder. Zo is het mogelijk het zo in te stellen dat als je karaktersen sterven in de gewochten dat ze of blijvend dood zijn of dat ze na het gewocht weer inzetbaar zijn. De keus is aan jou. Ik heb zelf de game spielen op het niveau dat de karakteres nadat ze dood zijn gegana weer inzetbaar waren dit zorgde voor mij als speler dat de game wat gegeliger was en dat ik niet teveel game overs in beeld kreeg.

Op grafisch gebied ziet de game er goed uit. The tussenfilmpjes are beautifully made and the characters are well designed. Als je in de game van bovenaf je tactiek aan het inzetten bent ziet het er iets minder uit maar dat word weer opgevangen door de leuke anvaalsfilmpjes die per karakter weer anders zijn. The sound in the game is also good especially the music is beautiful. In the fights hoor en zie je ook van alles geberen dit is echt mooi.

Conclusion

Ik heb doormiddel van Fire Emblem Engage kennis mogen maken met de Fire Emblem serie en ik kan maar een ding zeggen van de game gewoon wauw dit is goed en smaakt naar meer. De game zorgt vervar dat je wil blijven spelen en is voor iederene spelebaar zowenmen voor de die die Fire Emblem speler als de beginnende Fire Emblem speler.

Leave a Comment